Vill ni komma i kontakt med styrelsen når ni dem enklast via mail till: styrelsen@vaxjokk.nu

Styrelsen i Växjö Konståkningsklubb 2023/2024

Ordförande Beth Gräns

ordforande@vaxjokk.nu

beth@vaxjokk.nu

Vice ordförande Johanna Adolfsson johanna@vaxjokk.nu
Kassör Peter Jonsson

ekonomi@vaxjokk.nu

peter@vaxjokk.nu

Ledamot Sara Karlsson sara@vaxjokk.nu
Ledamot Jenny Eriksson Jenny@vaxjokk.nu
Ledamot Ulrika Runbert ulrika@vaxjokk.nu
Ledamot Ebbe Dahlqvist ebbe@vaxjokk.nu
Suppleant Hanna Svensson hanna@vaxjokk.nu
Suppleant Sven Grahn sven.grahn@vaxjokk.nu
Suppleant Luljeta Jetullahu luljeta@vaxjokk.nu
Ansvar Namn
Revisor Marta Stenbenke
Revisorssuppleant Vakant
Ordförande valberedning Laila Karlsson
Ledamot valberedning Karin Gunnarsson
Ledamot valberedning Dennis Borgelin