Vill ni komma i kontakt med styrelsen når ni dem enklast via mail till: styrelsen@vaxjokk.nu

Styrelsen i Växjö Konståkningsklubb 2022/2023

Ordförande Beth Gräns

ordforande@vaxjokk.nu

beth@vaxjokk.nu

Vice ordförande Dennis Borglin dennis@vaxjokk.nu
Kassör Peter Jonsson

ekonomi@vaxjokk.nu

peter@vaxjokk.nu

Ledamot Sara Karlsson sara@vaxjokk.nu
Ledamot Johanna Adolfsson johanna@vaxjokk.nu
Ledamot Ulrika Runbert ulrika@vaxjokk.nu
Ledamot Ebbe Dahlqvist ebbe@vaxjokk.nu
Suppleant Jenny Eriksson jenny@vaxjokk.nu
Suppleant Sven Grahn sven.grahn@vaxjokk.nu
Suppleant Mille Cordes mille@vaxjokk.nu
Ansvar Namn
Revisor Johan Löfmark
Revisorssuppleant Kerstin Alvesson
Ordförande valberedning Laila Karlsson
Ledamot valberedning Karin Gunnarsson
Ledamot valberedning